Ons DNA

Ons DNA

Cycling Vremde is een fietsclub met een sterke band met Vremde (en haar kerktoren). 

Bij ons is iedereen welkom om mee te fietsen en plezier te maken

Dit met respect voor iedereen van onze leden, maar eveneens met respect voor onze omgeving

Dat betekent dat al onze leden meestappen in onze visie en onze samen gemaakte afspraken hierover. Als bestuur engageren we ons om constant te peilen wat er leeft in de club en in de mate van het mogelijke deze verwachtingen in te lossen. 

 

Vremde en haar kerktoren. 

De naam zegt het zelf. We hebben als club een sterke band met Vremde. 

Al onze ritten vertrekken aan de kerk van Vremde en eindigen daar ook. 

We willen als fietsclub een plaats innemen in onze lokale gemeenschap. Dit niet alleen op sportief vlak maar eveneens van uit een sociaal engagement. 

Dit doen we door op heel wat lokale evenementen aanwezig te zijn en er zelf een aantal te organiseren. 

Ondanks het feit dat onze meeste leden uit Vremde of Boechout komen, is dit geen vereiste. We zien de laatste tijd heel wat leden uit omringende gemeenten bij onze club aansluiten en zijn hier heel blij mee. 

 

Iedereen welkom. 

We zijn een fietsclub waar iedereen welkom is.  We begrijpen dat niet iedereen dezelfde sportieve ambities heeft.  Daarom rijden we in 3 groepen (Beren, Apen en Forza’s) met elk eigen snelheden en afstanden.  Deze variëren doorheen het jaar. 

Alle info over de ritten (afstand en snelheid) zijn te vinden op www.cyclingvremde.be onder het tabblad Ritten.  De afspraken rond snelheid worden ten alle tijde gerespecteerd.  Als dit niet het geval is, heeft ieder lid de plicht de rest van de groep hierop attent te maken.  We verwachten van alle leden dat ze dit doen.  Zeker als ze zien dat er iemand in de groep het even wat moeilijk heeft. 

Iedereen is welkom om enkele keren met ons mee te rijden. Zo kunnen potentiële leden onze club leren kennen.  Ben je niet zeker in welke groep je best start, neem dan contact op via info@cyclingvremde.be

Als lid betaal je een jaarlijks lidgeld van 10€.  We vragen dat je een wieleroutfit (keuze uit verschillende standaardpakketten) van de club koopt en je aansluit bij de VWB of een andere wielerbond.  Zo ben je meteen ook verzekerd. 

Er zijn geen afspraken rond het aantal aanwezigheden, maar het is duidelijk dat we onze leden zoveel mogelijk op de fiets willen zien.  Als we de andere clubleden wil leren kennen en zo deel uitmaken van een groep vrienden, kan dit enkel maar door regelmatig mee te fietsen.  Regelmatige aanwezigheid op clubritten en club-events geeft bovendien recht tot terugbetaling van een deel van de aangekochte standaard wieleroutfit.

We zijn sterke voorstander van vrije meningsuiting en vrijheid van gedachten. We staan als club open voor alle opmerkingen en mogelijke verbeteringen rond onze werking.  Meer nog, we verwachten van elk lid hier kritisch over na te denken en met voorstellen tot verbetering te komen. We vinden het belangrijk dat iedereen binnen de club zich gehoord voelt. 

Als we willen hard maken dat iedereen welkom is, is er geen plaats voor discriminatie en of racisme in onze club. 

 

Fietsen en plezier maken. 

Fietsen is uiteraard onze hoofdactiviteit. Maar naast (grote of kleinere) prestaties neerzetten is samen plezier maken toch een even belangrijke reden waarom we zo graag Cycling Vremde zijn. We willen prestaties leveren en plezier maken hand in hand laten gaan. Mits het naleven van veiligheidsafspraken kan dit. 

Door het organiseren van een aantal dagritten en ook week- en weekendtrips (binnen- en buitenland) breiden we het aanbod van onze ritten uit. We verleggen zo onze grenzen en verbreden onze horizonten. Zeker zo belangrijk is dat hierdoor de vriendschapsbanden nog hechter worden. 

We geloven ook dat we als lokale fietsclub een eigen lokaal fietsevent moeten hebben. Hier werken we als team aan samen om dit te realiseren. 

Voor velen is, even belangrijk dan het sportieve, het drinken van een pintje na de inspanning een reden om mee te fietsen met Cycling Vremde.  Dit hoeft uiteraard niet, maar het is inderdaad wel heel plezant.

 

Respect (voor leden en anderen) 

Wielertoeristen hebben niet altijd (terecht of onterecht) een positief imago.  Voor ons is de veiligheid van onze leden, maar ook van andere weggebruikers, steeds onze eerste prioriteit. 

De wegcode naleven is voor ieder van ons dan ook een evidentie. 

Iedereen kan fouten maken, dit is menselijk.  We kunnen elkaar hier te allen tijde op aanspreken en hebben de openheid om dergelijke zaken uit te spreken. 

Voor haantjesgedrag is er weinig of geen plaats in onze club.  We hebben respect voor iedereen.  We begrijpen dat niet iedereen dezelfde ambities of talenten heeft.  We houden hier maximaal rekening mee in het aanbod van diverse ritten.  We zullen altijd wachten op achterblijvers.  Over het principe van “samen uit, samen thuis” wordt niet gediscuteerd

We rijden steeds in onze clubkleuren en willen ten alle tijden een positief imago uitstralen naar de buitenwereld.  Zelfs al rijden we aan de andere kant van de wereld waar niemand ook nog maar van Vremde en Cycling Vremde heeft gehoord. 

 

Rijk aanbod aan fietsmogelijkheden 

We zijn en blijven een fietsclub voor amateurs, maar wel één met sportieve ambities. 

Ondertussen rijden we niet enkel op zondagochtend, maar ook op dinsdag en woensdag

Ooit willen we elke dag van de week een rit kunnen aanbieden aan onze leden.  Hierbij willen we een aanbod hebben voor leden die sportieve ambities hebben, maar eveneens voor leden voor wie het om ontspanning en leuke sociale contacten gaat. 

 

Wie wil meestappen in onze visie? 

Dat we als club ambitieus zijn, mag duidelijk zijn. We weten waar we voor staan en waar we naar toe willen gaan.  Iedereen die zich hierin kan vinden is meer dan welkom in onze club. 

 

Dit om: 

Mee te werken aan de verdere uitbouw van onze club, wat het aantal leden betreft. 

Onze Club nog meer op de kaart te zetten in de wijde omgeving, of bij vrienden en familie. 

De veiligheid tijdens de ritten mee te bewaken. 

Nieuwe ritten uit te tekenen. 

De waarden van onze Club uit te dragen. 

Mee na te denken over de toekomst. 

Het bestuur te challengen. 

Maar zeker ook door zo veel mogelijk mee te rijden.